FRANC SALEŠKI FINŽGAR

Janez Bogataj, Mihael Glavan

Življenje in delo Franca Saleškega Finžgarja : 1871-1962

Franc Saleški Finžgar je bil že za časa svojega življenja karizmatična osebnost. Ob svojem duhovniškem poklicu je bil tudi pisatelj, ki je s svojimi povestmi, romani in dramskimi besedili razveseljeval in osvajal ljudske množice. Deloval je tudi kot urednik, publicist, založnik in bil ustanovni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti in tako v medvojnih in še povojnih letih zaznamoval slovensko kulturno prizorišče. Ob 150. obletnici pisateljevega rojstva je izšel album, ki predstavlja njegovo izredno zanimivo življenjsko pot in bogato ustvarjalno delo. Biografski del z analizo njegove leposlovne ustvarjalnosti je pripravil Mihael Glavan, svoje spomine na življenje s stricem pa je doživeto in slikovito opisal Janez Bogataj.

Obsežno monografijo odlikuje bogato dokumentarno in slikovno gradivo in odlomki iz pisateljevih del.