Tri smrti

Gabriela Babnik

Ko se zgodi, se je zgodilo in je neizbrisljivo.

V romanu Tri smrti tretjeosebni pripovedovalec v treh delih razkriva življenjske zgodbe treh različnih žensk. Vsak del je naslovljen po glavni literarni osebi posameznega dela. Dele v celoto povezuje prevladujoči dogajalni prostor, Burkina Faso, smrt bližnje osebe kot izhodišče pripovedi in osrednje literarne osebe, ki se na različne načine srečujejo skozi vse tri pripovedi.  V prvem delu skozi pripoved o ženski Mami spoznamo afriško družino. Iztočnica drugega dela je smrt slovenskega novinarja Oliverja, dopisnika iz Afrike. Tretji del je zgodba o Mirjam, ženi ob državnem udaru umorjenega predsednika, ki je bila prisiljena z dvema otrokoma zapustiti domovino. Delo se preko konkretnih osebnih zgodb literarnih oseb dotika številnih problemov, teme pa so dodatno osvetljene s številnimi medkulturnimi stiki, dogajanje je postavljeno v realna okolja, iz katerih prosevajo realne politične razmere. Avtorica je ustvarila bogat triptih različnih ženskih usod, kalejdoskop močnih utrinkov iz različnih vsakdanjosti, ki povezani med seboj ustvarjajo izredno pisano in zanimivo sliko ženske intime. (Vir: Dobreknjige.si)

Beletrina, 2019