Oče in sin in zagorski zvonovi

Silvo Fatur

Pripoved o otroštvu pesnika Dragotina Ketteja, ki se opira na zgodovinska dejstva.
Oče sin in zagorski zvonovi je pripoved o otroštvu pesnika Dragotina Ketteja. Pomembno
vlogo v zgodbi ima Dragotinov oče Filip, ki je bil narodno zaveden Slovenec in po poklicu
učitelj, ki je Dragotina opremil z zavestjo o pomenu slovenskega jezika, kulture in literarnega
ustvarjanja. V zgodbi veliko zvemo o krajih na Pivškem, kjer je Dragotin odraščal, in ki do
sedaj še niso bili literarno obelodanjeni v slovenski literaturi. Avtor knjige Silvo Fatur je
zaslužen, da zdaj so.