O čem govorimo: Slovenska kratka proza 1990-2004

Prelet vzorčnih zgodb, ki so izziv za branje in premislek.

V zbirki O čem govorimo je Mitja Čander zbral kratko prozo poznanih slovenskih avtorjev iz poosamosvojitvenega časa. Vrata v zbirko nam odpira zgodba Andreja Blatnika Vlažne stene, sledijo mu Jani Virk, eden najplodovitejših mlajših pisateljev ter Andrej Morovič, ki je v prostor prinesel tematiko svetovnih urbanih središč in njihove alternativne scene. V zbirki ne manjkajo niti Dušan Čater, čigar junaki venomer čakajo nekakšen dogodek in realizacijo obetov, Maja Novak, ki nam skozi vrsto kriznih situacij razkrije relativnost razuma in Vinko Möderndorfer, čigar pisava se bliža minimalistični estetiki. Tomaž Kosmač izrisuje podobo svoje Idrije, Aleš Čar razbije romantični privid ljubezni, Mojca Kumerdej sestavi pravi katalog različnih likov. Suzana Tratnik nam poda opise, ki so ostri in hkrati poetični, Polona Glavan pa  zgodbe o ljudeh, postavljenih na stranski tir, ki iščejo način preživetja. Zbirka se zaključi z zgodbami Andreja E. Skubica, čigar pisava je izvirna in zelo dragocena za naš literarni prostor. (Povzeto po spremni besedi urednika.)