Mašenka

Petra Brecelj

Smo res totalno zabluzili?

O tem kako smo »totalno zabluzili« je pol leta pred izbruhom epidemije koronavirusa, ki je v hipu kruto zasukal življenje ljudi na celem svetu,  v svojem literarnem prvencu z naslovom Mašenka  spregovorila mlada pisateljica Petra Brecelj.

V noveli se glavno dogajanje vrti okrog petletne malčice Mašenke in (najbrž) njene mame Maše. Maša je v življenju kruto razpeta med zahtevami in pričakovanji sveta na eni ter njenimi lastnimi željami na drugi strani.

Ob prebiranju  drobnih zgodb Mašenke in Maše ter skozi njun odnos bralec spozna dvoličnost sveta, v katerem živimo. Ob tem, da se zavedamo, da vse drvi k nekemu slutenemu koncu, namreč nihče od nas ni pripravljen ničesar storiti, da se to ne bi zgodilo.