Majski šepeti

Teja Logar Morano

Za nami:
odločne uporniške strasti,
častno izbojevane zmage,
zaupni majski šepeti.