Krpanke: ob-robne slike

Darinka Kozinc

 Preteklost nas zasleduje v svoji dokončnosti, dohiti v sedanjosti in narekuje odločitve v prihodnosti.

Z zbirko kratkih zgodb Krpanke je Darinka Kozinc ustvarila literarni spomenik vsem primorskim ženskam, ki so se v svojem življenju, enako drzno in iznajdljivo kot Martin Krpan, borile proti vsem Brdavsom, ki jih je prinašalo življenje ob meji v različnih zgodovinskih obdobjih. Z junakom Levstikove povesti te ženske povezuje moč, prehajanje med dvema svetovoma in socialni izvor. Brdavs, proti kateremu so se vse generacije žensk borile, je bila revščina. Omogočale so preživetje družin ali bistveno prispevale k izboljšanju materialnega statusa. Njihova moč ni bila v mišicah, pač pa v prisilnem odpovedovanju lastni družini, izgubi domovine, izseljenstvu, brezdomstvu, žrtvovanju, nerazumevanju in obsojanju domačega okolja, kar so doživljale aleksandrinke – ženske, ki so zapustile rodno Primorsko in v Egiptu služile kot dojilje, gospodinjske pomočnice, guvernante … (Vir: Dobreknjige.si)

Jutro, 2019