Prah

Marij Čuk

Zgodovina naroda skozi zgodbo posameznika.

Prah je z mnogoterega literarnovednega in vsebinskega vidika nenavaden in presenetljiv roman, ki bralca zajame v svoj vrtinec že s prvim stavkom, mu vzbuja radovednost in ga prisili, da z branjem ne odneha do zadnje pike.

Protagonist zgodbe je Ivan Čuk, čevljar, doma iz tržaškega Brega. Kot že protagonista prejšnjih dveh Čukovih pripovednih del (Pena majskega vala in Molk koloradskih hroščev) je pripadnik slovenske narodne skupnosti v Italiji. Narativni lok je neizprosen in zajema obdobje od 1. maja 1945, dneva partizanske osvoboditve Trsta, do današnjih dni skozi desetletne časovne presledke. Ivan Čuk se v tem časovnem razdobju sooča z razkrojem skupnosti, asimilacijo, nastankom novih političnih gibanj, ljubeznijo in iskanjem možnosti preživetja v svetu, ki je postal površen in je izgubil tradicionalne vrednote. Avtor rešitev iz nastalega položaj najde v zvestobi jeziku, umetnosti in lastnim čustvom.

Mladika, 2018