Na obalah spomina

Josephine Janezic

Avtobiografska zgodba iz vojnega in povojnega časa.

Rojena malo pred drugo svetovno vojno avtorica z neverjetno živimi spomini iz najranejšega otroštva oriše življenje preprostih, a klenih Slovencev na območju, ki je bilo v tistem času izpostavljeno hudemu pritisku italijanizacije. Pristen opis življenja v družini, vaški skupnosti in širše nazorno predstavi takratne razmere, stiske in vrednote, ki so povezovale ljudi v trdno skupnost. Ob avtoričinih zapisih se bralec zave, kako kruto in razdiralno sta v ta svet posegli druga svetovna vojna in komunistična revolucija. Otroška doživetja dopolnjuje poglavje o zgodovini Slovencev, strokoven, hkrati dovolj splošen in nadroben prelet slovenske zgodovine – dobrodošla osvežitev ali dopolnitev znanja, ki se je bodo razveselili tako starejši kot mlajši bralci. Avtorica doživeto popiše tudi razmere v povojnem času, ob katerih je v njej dozorela odločitev, da si za življenje poišče svobodnejše okolje. (Vir: Tadeja Petrovčič Jerina, Celjska Mohorjeva družba)

Celjska Mohorjeva družba, 2018