Maks Pleteršnik

Rudi Mlinar

Idilična bizeljska pokrajina nudi okvir zgodbi o življenju in delu jezikoslovca Maksa Pleteršnika.

Slavni profesor Maks Pleteršnik, filolog in slavist, slovaropisec, avtor znamenitega slovensko-nemškega slovarja, pripoveduje študentu Robertu o svojem otroštvu, svojih domačih, šolanju v rodnem kraju, v Celju in na Dunaju, svojem delu in pa seveda o tem, kako je nastajal slovensko-nemški slovar. Ob snovanju tega dela je Maks Pleteršnik sodeloval z najvidnejšimi slovenskimi jezikoslovci in najvplivnejšimi Slovenci zadnje tretjine 19. stoletja. Skozi roman spoznavamo lepoto pokrajine Pleteršnikovih rojstnih Pišec, kamor se je umaknil na stara leta, in zgodovinsko, kulturno, literarno in znanstveno klimo na Slovenskem v zadnjih desetletjih 19. in v začetku 20. stoletja.

Celjska Mohorjeva družba , 2018