SLOVENKA: prvi ženski časopis (1897–1902)

Zbornik, posvečen prvi slovenski ženski reviji, njenima urednicama, sodelavkam in sodelavcem.

Lani je potekala obletnica prvega slovenskega ženskega časopisa Slovenka, ki je začel izhajati v Trstu na prelomu 19. in 20. stoletja ter je pomenil mejnik v razvoju ženskega gibanja na Slovenskem, čeprav doslej ni bil deležen tiste pozornosti, ki bi si jo zaslužil v okviru zgodovine slovenskega tiska in novinarstva. Listu in njenim sodelavkam ter sodelavcem je posvečen zbornik, ki na strokoven, a hkrati poljuden način prikaže nastanek in razvoj revije, okrog katere se je zbirala prva generacija v javnosti aktivnih slovenskih intelektualk.