OB KRESU ŽIVLJENJA

Zora Tavčar

Ohranjanje in iskanje slovenske identitete in etičnih vrednot človeka.

Knjižno delo je skupek novel, ki ponujajo vpogled v slovensko družbo. Kratke pripovedi so pristne, zajemajo tako odrasle različnih poklicev kot tudi mladostnike in otroke. Avtorica priljudno ubeseduje vrednote in identiteto posameznikov, geografsko razpršeno nam podaja potovanje po slovenski etiki in duhovnem svetu.