OB DNEVU SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC ŽE OSMO LETO SLOVENCI – S »PRIMORCI BEREMO«

11. novembra smo primorske knjižnice sklenile  projekt »PRIMORCI BEREMO 2014«, ki se je tudi letos začel 23. aprila – na svetovni dan knjige.

Devet primorskih knjižnic s skupnim projektom Primorci beremo  osmo leto zapored uspešno zaključujemo branje in širimo krog bralcev – zagovornikov slovenskega leposlovja. Na ta način strokovni delavci knjižnic in bralci spoznavamo slovensko književnost in presegamo predsodke in stereotipe o neberljivosti književnosti slovenskih pesnikov in pisateljev. Projekt s številkami potrjuje, da je slovensko leposlovje vredno pozornosti:  v 8-ih letih je  6.259 bralcev vključenih v projekt v 9-ih  knjižnicah skupaj prebralo že 45.667 knjig izključno slovenskih avtorjev. Letos se je v projekt vključilo 4% več bralcev kot leto poprej.  Bralci so v preteklih letih izbirali med 452 naslovi slovenske poezije in proze, od tega 380  proznih in 72 pesniških zbirk.

Samo v letu 2014 se je v projekt vključilo 928 bralcev, ki so skupaj prebrali 7.200 knjig.

Med njimi niso le priznana imena in vrhunski slovenski pisci, temveč tudi manj znani avtorji ali njihovi prvenci. Letos so največ zanimanja vzbudile knjige Bogdana Novaka: Pasja grofica, Marije Mercina: Primorska zgodba, Simone Lečnik: Slovenština in jaz, Branke Jurca: Ko zorijo jagode, Ivana Sivca: Usodna emonska lepotica, Brine Svit: Noč v Reykjaviku, Vesne Milek: Če, Marjana Tomšiča: Norček, med poezijo pa Simon Gregorčič: Poezije in Ivan Minatti: Nekoga moraš imeti rad.

Projekt Primorci beremo se uvršča med največji projekt spodbujanja bralne kulture za odrasle v Sloveniji. Iz leta v leto ustvarjamo večje razkošje branja in širimo bralni krog.

Vsako prebrano delo je dragoceno zaradi užitka branja, vpogleda v slovensko književnost in ustvarjalnost in ozaveščanja pomena maternega jezika kot ključnega za prenos in ohranjanje v njem utelešene kulture.

 

V vseh sodelujočih knjižnicah se vrstijo zaključne prireditve in podelitve priznanj vsem, ki so projekt zaključili, kar je razvidno iz pričujoče tabele.

PREGLEDNICA GOSTUJOČIH AVTORJEV PRIMORCI BEREMO 2014
Zaporedna številka in knjižnica Gost zaključnega srečanja Datum zaključnega srečanja
1. Ajdovščina Dušan Jelinčič 04.12.2014
2. Idrija Janja Vidmar 18.11.2014
3. Ilirska Bistrica Ciril Zlobec/ prireditev ob 50-letnici knjižnice in zaključek akcije Primorci beremo 29.11.2014
4. Izola Marjan Tomšič 05.12.2014
5. Koper Monokomedija: Oh, teater –  v izvedbi igralke Barbare Vidovič 11.12.2014
6. Nova Gorica Aleš Berger 03.12.2014
7. Sežana Dominika in Igor Osvald: multimedijska predstavitev Sedemletna pot 24.11.2014
8. Trst
 
Skupaj s Kosovelovo knjižnico Sežana Dominika in Igor Osvald: multimedijska predstavitev
Sedemletna pot
24.11.2014
9. Tolmin Vesna Milek 03.12. 2014

 

Za dodatne informacije sem na voljo:
Marina Hrs,
Mestna knjižnica Izola
05 66 31 280/284
031 321 460